ปฏิทินท่องเที่ยวเดือนสิงหาคม 2555


ปฏิทินท่องเที่ยวเดือนสิงหาคม


งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555


1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2555 การแสดงภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
 "ฮูปงามยามเทียน" ครั้งที่ 4
22 กรกฎาคม 2555 พิธีเปิดงาน "ประติมากรรมเทียนนานาชาติ"
กิจกรรมแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ
18 กรกฎาคม 2555 พิธีเปิดงานเยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน
28 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2555 ถนนสายเทียน และชมทัศนียภาพลำน้ำมูล
28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555 การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสิ่งของที่ระลึก
2 สิงหาคม 2555 กิจกรรมด้านพุทธศาสนา พิธีเวียนเทียน / ถนนสายเทียน
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
2 สิงหาคม 2555 การอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานทางชลมารค
2 สิงหาคม 2555 การแสดงดนตรีมหาดุริยางค์
2-3 สิงหาคม 2555 การแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน
1 สิงหาคม 2555 การประกวดสาวงามเทียนพรรษา และงานพาแลง
2 - 5 สิงหาคม 2555 ตั้งแสดงต้นเทียนบริเวณทุ่งศรีเมือง
3 สิงหาคม 2555 พิธีปล่อยขบวนเทียนพรรษา  

เดือนสิงหาคม 2555

งาน “วันมะพร้าวน้ำหอมสามพรานจังหวัดนครปฐม” ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2555

งาน “ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี” ณ สมาคมตงอั้วอ่วยก้วง (สมาคมจีน)

3 สิงหาคม 2555

งาน “ประเพณีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษา” ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสะบุรี

3 สิงหาคม 2555

งาน “ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี” ณ เขตสำนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

3 สิงหาคม 2555

งาน “แห่เทียนทางบกและทางน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ณ ศาลาหน้าวังจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9-13 สิงหาคม 2555

งาน “มหกรรมอาหารริมเขื่อนอัมพวาและตลาดน้ำยามเย็น” ณ หน้าที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

12 สิงหาคม 2555

งาน “ศิลปาชีพบางไทร ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร” ณ แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18-21 สิงหาคม 2555

งาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ อุทยานแห่งชาติพระจอมเกล้า หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์